Her sliter jeg med å skremme deg fra å stemme. Venstre er definitivt det sosialliberalistiske flaggskip innen norsk politikk. Venstre er liberalister, men i motsetning til fullblods sosialister, kapitalister og ekstrem-liberalister, har partiet skjønt at liberalismen er tvunget omveien gjennom sosialisme. Kapitalister har ikke kognitiv kompetanse til å skjønne liberalisme, da personlig grådighet står i veien. Fullblods sosialister er i sannhet kommunister i fåreklær, og misbruker kun liberalisme for å kamuflere egentlig misjon hvis er en totalitær og altomfattende statsmakt hvor autoritær statsmakt benytter omfordeling, brød og sirkus om du vil, for å legitimere en topptung statsmakt. Sosial-liberalister har skjønt liberalismens kompleksitet. De godtar menneskets grådige natur og ser en mildest mulig sosialistisk styreform som et sosialdarwinistisk prosjekt hvis over tid vil marginalisere menneskets destruktive ego.

Liberalisme krever av mennesket et karaktertrekk hvis i samtid er menneskestridig. Først og fremst krever liberalismen empati; ikke empati som medfølelse for dem en velger/evner å relatere seg med, men totalitær innlevelse. Et empatisk menneske skjønner at medmennesker må forsøkes forstått ut fra eksternt ståsted, og ikke gjennom misforstått empati hvorpå man stiller spørsmålet: -hva ville jeg følt i den andres situasjon? Før man evner å fjerne ego som utgangspunkt for forståelse av andre mennesker, er empati 100% bullshit. Det er ikke en gang empati. Empati er innlevelse. Medfølelse er noe helt annet. Uten empati, ingen toleranse. Uten genuin toleranse, også overfor det man ikke personlig liker, er liberalisme bare en utopi.

Slik jeg leser Venstres partiprogram, er det mye som tyder på at de er det eneste parti som har skjønt hvilke rammebetingelser sann liberalisme krever. Dette er bra, men herfra blir spørsmålet hvorvidt en kan stemme argumentert gjennom partiprogram, eller om en bør legge handlinger til grunn for valg av parti. Velger man partiprogram, er Venstre et opplagt valg. Tar man derimot innover seg at Venstre i praktisk forstand blir sittende som støtteparti for kapitalister og nasjonalister, åpenbarer det liberalistiske problemer og paradokser. Hvordan en skal angripe dette, får bli opp til den enkelte.

Personlig tror jeg på Venstres ideer, uten at jeg overbevist om at partiets representanter skjønner egne idealer og partiprogram.

Oppsummering; derfor skal du ikke stemme Venstre:

Svak og uengasjerende partileder som ikke evner å tydeliggjøre Venstres liberale partiprogram.

Biodiesel. Alle med IQ større enn egen skostørrelse skjønner at dette er dødfødt som klimatiltak. Hvorfor Venstre fremmer og subsidierer regelrett idioti, kan man bare spekulere i. Lukter alltid vennetjenester og korrupsjon av politisk praksis som er opplagt idiotisk.

Fremmer regjering med FrP. Ethvert liberalt og oppegående menneske vil ha instinktive problemer med Frp. Hvorfor Venstre ser det annerledes, begriper jeg bare ikke.

Her har du andre etablerte partier du IKKE trenger stemme: Liberalistene, Frp, SV, Krf, Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt, og MDG.

Kommentarer