Rødt ville kanskje være politisk tjent med et navneskift hvis distanserte dem fra kommunismens ubehagelige historiske resonans. Et navneskift fra partiet Rødt til partiet Moxnes, ville høyst trolig gitt økt politisk oppslutning. For hvem liker vel ikke partileder Moxnes? -En intellektuell, veltalende Kristian Kjelling Look-a-like, som med tilsynelatende oppriktighet lover like kår for alle marginaliserte grupper. Hvorvidt dette måtte innebære å marginalisere samfunnet i sin helhet, er det få i islender, produsert hos indonesiske barnefabrikker, som snakker høyt om.
Det er uansett vanskelig å mislike Moxnes; personlig klarer jeg det ikke. Alle som meg, oppvokst med Robin Hood-kompleks, vil finne Moxnes tiltrekkende ved første øyekast. I det øyeblikk man tar innover seg kommunismens historiske fallitterklæring, råtner den instinktive beundring på rot. Det hele blir surrealistisk utopi, hvis seriøst burde være begrenset blitzere og postpubertale idealister i rådvill søken etter riktig -og galt.

Mens Liberalistenes totalitære vanvidd sier mer til alle, sier Rødt likt til alle. At begge partier vet at idealistiske utopier er dødfødte under rammer av politisk korrekthet, som utelukker væpnet revolusjon, virker ubetydelig all den tid en tallmessig liten partiledelse hos respektive partier kan leve godt av privilegier etablert av den parlamentarisme de går til valg på å avskaffe. Paradoksene snubler over hverandre, og kun kjedsommelighet kan være et bærende argument for å stemme frem et parti som Rødt.
For hva mener egentlig Partiet Rødt og hvordan ser de for seg at Marx tankegods skal manifesteres i Norge ala 2017? Selv med siste års iherdige populistiske reformasjon beholder partiet kommunismen som ideal i sitt prinsipprogram. Dette er prisen man betaler for å beholde AKP ml-dinosaurer i partiet. Kompromisset mellom dinosaurene og reformatorene heter sosialisme; et påtvunget intermesso på veien til frihet og likhet. Med knapt flertall fikk reformatorene fjernet hyllest av revolusjonene i Kina og Russland. Gammelkommunistene fikk beholde Kommunisme-begrepet som uttalt ideal, mens Moxnes & Co fikk retusjert programmet gjennom fjerning av tidligere uttalt «En sosialistisk revolusjon vil ikke kunne seire uten at borgerskapet avvæpnes og folket tar kontroll over militærmakten».

Altså står vi igjen med et parti som tror på frivillig kommunisme, hvorpå et demokratisk flertall skal undergrave sin grådige natur. Kapitalismen skal voteres til døde gjennom eksisterende parlamentariske rammer. Folk skal frivillig støtte opp om personlig underdanighet gjennom radikal økning av skatter og avgifter. Friheten og skal sikres gjennom omfordeling forvaltet av kommunister som har tatt lærdom av Stalin og Pol POTs massegraver. Blir nesten like «morsomt» som å innvilge nazistene en sjanse nummer to. -Tanken var god, men ideologien ble bare dårlig forvaltet av han med den rare barten!? Hysterisk morsomt, ikke sant?
Å skjønne hva Rødt egentlig vil, er nesten like vanskelig som å skjønne hvordan de vil kunne gjennomføre ønsket samfunnsendring uten bruk av makt. Dem av oss som leste George Orwell som barn, kan naturligvis aldri ta disse raddisene alvorlig. Det burde heller ikke du.

Oppsummering; derfor skal du IKKE stemme partiet Rødt:

Kommunismen er død.

Likhetsidealer er idioti. Mennesker er individualister, og trenger ingen ultra-autoritær overmyndighet som prøver å marginalisere oss til maur.

Overdreven omfordeling er sosialt degenererende, da det alltid vil finnes mennesker som trives med latskap. Felleskapet skal hindre nød, aldri produsere den gjennom systemer «programforpliktet» til maktmisbruk.

Overdrevet fokus på samfunnsklasse skaper massesuggesjon og gruppeidentitet. Menneskets verdi er som individ, aldri som medlem av en gruppe.

Her har du andre etablerte partier du IKKE trenger stemme: Liberalistene, Frp, SV, Krf, Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og MDG.

Kommentarer