Tror snart jeg gir opp. Pressen og sosiale medier prøver etter beste evne å drukne meg i frykt. Nå er det vaksinemotstandere som bør ta nattesøvnen fra meg. De er samtidens hekser. Generalisert, som er de blottet for rasjonell kapasitet. Klart at vi må forsøke å skremme dem til lydighet og fornuft.

Til tross for historisk empiri som bekrefter ensidig skremselspropaganda som komplett idioti, velges en taktikk hvor man forsøker å avvæpne irrasjonalitet med nøyaktig samme ensidighet som irrasjonaliteten selv er offer for. Vi må for all del ikke prøve alternativ B, som ville være å kreve farmasøytindustrien for transparente produksjonsstandarder og allment tilgjengelig klinisk dokumentasjon, utstedt av uhildete tredjeparter. -Langt på vei samme standard vi krever fra enhver produsent, uavhengig av bransje.

Misforstå ikke. -Også jeg ser vaksinemotstandere som ekstremister. Herfra bærer jeg aldri fakler for dem som tror på heksebrenninger. Vaksinemotstanderes skepsis er legitim. Deres radikale konklusjon, er det ikke. De er i kognitiv vranglås. Vi gjør veldig dumt i å fortsette å stigmatisere dem, som er de dumme; neste mentalt tilbakestående. Ofte er sannheten den stikk motsatte. Hva om vi behandlet religiøse etter samme prinsipp? I motsetning til for eksempel religiøse, bygger vaksinemotstanderen sin personlige overbevisning gjennom faktiske hendelser og ubestridelig dokumenterbare handlinger. Likheten disse imellom, handler om forkjærlighet for ensidig argumentasjon som forsterker etablert overbevisning. Vi vet at teokratier og systematisert ekstremsekularisme produserer opposisjonell religiøs fanatisme. Hvorfor tror vi da at ekstrem og ukritisk tiltro til legemiddelindustrien ikke skaper flere vaksinemotstandere?

Så hva er det så vaksinemotstandere mener å se, som vi andre ignorerer; hva gjør dem redde og mistroiske?

For det første er de overdrevent bevisst en farmasøytindustri med skapet stappfullt av skjeletter. Nasjonalt stusser de kanskje over hvorfor Camilla Stoltenberg, til tross for narkoleptiske barn på samvittigheten og svineinfluensaen eksplisitt bekreftet som regelrett juks og fanteri, fremdeles sitter som øverste sjef for norske myndigheters fagintelligentsia? Internasjonale rapporter forteller dem at stater, stadig sjeldnere stevner farmasøytindustrien for nasjonale domstoler. Parallelt ser de at nasjonalstaters aksjeposter hos farmasøytgigantene vokser i et forrykende tempo. Dette til tross, bransjen punger fremdeles ut årlige milliardbeløper når anklaget; hovedsakelig av private -og gjennom sivile søksmål. Erstatninger utbetales gjennom forlik, ikke dom. Fjernt fra medias tabloider, inngås kompromisser. Penger den ene veien, og munnkurv den andre. Disse hysj-erstatninger virker å ha etablert seg som del av farmasøytindustriens budsjetterte driftskostnader. Kostnader som i andre enden dekkes inn gjennom høyere enhetspriser for medisiner. -Delfinansiert av den syke, men hovedsakelig subsidiert gjennom kollektiv beskatning av Average Joe. Alt overstående er ting alle vet, eller i det minste burde vite. Å fordumme vaksinemotstandere, blir altså en håpløs tilnærming. Redde og skeptiske mennesker, kan ikke skremmes eller trues til fornuft. Sånn er det bare.

Ingen kan kreve tillit. Tillit bygger vi gjennom åpenhet, ærlighet og toveis innrømmelser. En tillit vi burde kunne ta gitt, er forvitret gjennom grådighet. Da må vi finne nye måter for å gjenopprette tillit; ultrakritisk for å unngå fremtidige pandemier. Dette krever dønn ærlig dom over farmasøytindustriens vesen. Da kan vi ikke tillate oss bukker som vokter havresekker.

Som i dag kan det ikke fortsette, gitt målet er å gjenopprette tillit og «rehabilitere» vaksinemotstandere. Vi kan ikke fortsette å tillate patenteiere kommersiell motivert underproduksjon. Vi vet at det spekuleres i lavere tilbud enn etterspørsel. Priser skyter i taket, noe som gjør at kun vestlige velferdsstater har råd til å kjøpe aktuelle produkter for sine borgere. Til og med her ser vi stadig flere tilfeller hvor prisnivå gjør at velferdsstater ikke kan ta seg råd til å gi sine borgere beste mulige behandling. Tenk da hvor kritisk dette blir for størstedelen av verden; de uten statlige aksjeposter hos legemiddelindustrien. -De uten tilsynelatende godhjertede velferdsstater, som bryr seg om deres ved og vel.

Sammen med våpenindustrien, er farmasøytindustrien den fattige verdens fotlenke. Tro likevel ikke at rike verden sitter tafatt og ser på mens fattige verden avskjæres fra tilgang til livskritiske medisiner. Vi har da, for helvete, moral!

I skreddersydde dresser, sender vi myndighetsrepresentanter verden rundt. I kofferten har statens sendebud «bistand», i form av vaksineprogrammer. Bistandsmidler som for sikkerhets skyld er tvangsinnkrevd fra egne borgere, gjennom skatter og avgifter. Kofferter inneholder sammen med vaksineprogrammer, alltid sorte mapper med myndighets stempel. -Bedre kjent som bilaterale avtaler. Avtaler som tillater oss å «låne» andres naturressurser, og som eksplisitt sier hvor samme andre må kjøpe medisiner og våpen, skal bistandskroner fortsette å rulle inn. Det er klart at statsledere med kreative hodeplagg, feite gullkjeder eller fulldekorerte uniformsjakker trenger våpen når lovede medisiner viser seg så dyre at kun elitene får tilgang til dem. Heldigvis har Kongsberg-gruppen og andre vestlige våpenprodusenter gode løsninger når diktaturer trenger hjelp til å rydde sultne og undermedisinerte analfabeter av veien. Samtidig hyller vi vestlig diplomati og kremmerånd, mens den ene konsesjon etter den andre tildeles Equinor, Shell, Total, Exxon Mobile, BP, Hailliburton eller hvem det måtte være. Bilaterale avtaler i kofferter, kamuflert som nestekjærlige vaksineprogrammer, er alltid en vinner.

Men, selvsagt finnes det løsning. Løsningen er i sannhet veldig enkel, gitt folkehelsen gis 100% førsteprioritet. -Et multinasjonalt samarbeid, hvorpå hver eneste stat bidrar økonomisk til kostnadskrevende medisinsk forskningsarbeid. Være seg i regi av WHO, eller om man oppretter et helt nytt globalt organ. Bidragsandel avgjøres ut fra en fastsatt promille av enkeltstaters BNP. Forskningsmidler tildeles herfra private aktører, MEN medisinske «patenter» eies av felleskapet; ikke som i dag, eid av produsentene selv. Herfra skal alle kliniske studier av medikamenter utføres internt. Altså av samme globale paraply som i utgangspunktet tildelte forskningsmidler for produktutvikling.

På denne måten eliminerer vi de aller fleste muligheter for korrupsjon.

Når kliniske produktstudier ikke lenger styres, eller finansieres, av utviklere og produksjonsledd, foreligger ingen gevinst i underrapportering av potensielle bieffekter. Når eierskap for gjennomtestet -og fullt ut godkjent produkt tilhører et globalt felleskap, kan hvilket som helst godkjent produksjonssted, hvor som helst i verden, produsere medisiner etter folkehelsens behov.

Herfra blir det opp til deg om du vil bære ved til bålet. -Klargjøre for heksebrenning av rådville vaksinemotstandere.

Vi vet alle hva som er riktig, men er selvsagt uskyldige ofre for overformynderes umoral. -Som om dette egentlig er sant hos demokratier som får nøyaktig det lederskap enkeltmennesket frivillig velger å stemme til makt.

Ytterst få sier ting bedre enn Ibsen. «Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme».

Kommentarer