«Dersom frihet betyr noe som helst, betyr det retten til å fortelle folk det de ikke vil høre» (George Orwell 1903-1950).
Hva er frihet for deg? Føler du deg fri? Kan du tro og mene hva du vil uten at dette innskrenker dine muligheter for å kunne bli den beste utgave av deg selv? Er dine avgjørelser i hovedsak produkt av tvang eller fri vilje? Føler du deg fanget, eller mener du at du kan bevege deg tilnærmet hvor du vil, snakke med hvem du vil og handle med hvem du vil? Tygg litt på spørsmålene før tidsklemma tvinger deg videre i teksten.

Folk som vil påstå meg som en småparanoid halvanarkist, vil neppe kunne anklages for injurier eller ærekrenkelse. Dette er et av frihetens mange privilegier. Dere som leser, kan mene fullstendig fritt om innhold. Dere kan anta om min person, og kan langt på vei si og mene hva dere vil om meg og min person. Fantastisk, ikke sant? Dere kan fritt kritisere styresmakter, storkapitalen og pressen. Hva du spiser og hvor du handler dine klær er du ikke lovpålagt å fortelle til noen som helst. Dine seksuelle preferanser, hvilke medier du foretrekker og hvor du velger å bevege deg, har ingen noe som helst med, gitt du selv ikke ønsker å dele forestående med dine omgivelser. –Selvsagt med visse moderasjoner, men «norsk frihet» er fremdeles å betrakte som en førsteklasses vare. Slik skal det også være i fremtiden, men det krever at DU aldri på noe som helst tidspunkt tar friheten for gitt. Kloke hoder har uttalt at vi kun låner jorden av generasjonen som kommer etter oss. Det samme gjelder for friheten. Vi låner den av våre barn. Pisser vi den bort, fortjener vi alle å bisettes til lyden av skammens fanfarer.

For vi er i ferd med å pisse bort en frihet altfor mange av våre forfedre har ofret livet for at vi skal nyte godt av. Vi sitter passive mens våre folkevalgte regelrett spotter våre grunnlovfestede rettigheter. Minst like ille som at vår frihet innskrenkes og vår rettsikkerhet bygges ned, er observasjonen av at dette skjer tilnærmet blottet for offentlig debatt. Dagsaktuelt eksempel er Norske Tollmyndigheters innføring av systematisert overvåkning hvis bryter med flere av dine grunnlovsfestede rettigheter. Selskapet som mottar 300 millioner skattebetalte kroner for å dekode og analysere ditt privatliv, er ingen hvem som helst. Selskapet heter Palantir, og er minst like omstridt som selskapets eier og styreformann Peter Thiel, som for sikkerhets skyld, og i tillegg til å være privat storsponser av Donald Trump, også sitter som styremedlem hos Facebook. Nevnte 300 millioner skattekroner kommer i tillegg 81 millioners-kontrakten som Politiet inngikk med Palantir i 2017. Palantirs programvare for kunstig intelligens kjenner ingen begrensinger utover de du selv måtte sette for egen frihet. Tolldirektoratet bekrefter programvarens enorme kapasitet, men prøver å berolige de få kritiske røster som eksisterer om at man i første omgang vil «begrense seg til» å koordinerende privat datalagring og analyse gjennom bruk av private aktørenes passasjerlister, mannskapslister, fraktpapirer osv. Disse data kommer i tillegg til tollmyndigheters eksisterende informasjon om privatpersoner og alle offentlig administrerte data som eksempelvis opplysninger fra NAV, Politiet, skattemyndigheter, arbeidstakerregistre, aksjonærregistre, samt over 30 databaser allerede inkorporert hos Infotorg. Om kort tid vil e-tjenesten mest sannsynlig få grønt lys av regjeringen for å kunne kontrollere tilnærmet all privat e-post over norske servere. Tollmyndighetenes eneste kommentar som kan vitne om noe som ligner moderasjon, er at det enda ikke er tatt stilling til i hvilken grad programvaren skal benytte seg av metadata fra det åpne nettet og sosiale medier. Når Peter Thiel, Palantirs eier og styreformann, også er styremedlem hos Facebook, aner vi hvor det bærer; i verste fall hvor vi faktisk befinner oss.

Kongeriket Norges Grunnlov, § 106 omhandler retten til fri bevegelse. Hva med denne rettighet når bomringer blir så kostbare at handlemønster og fritidsaktiviteter må underordnes bomstasjoners geografiske plassering? Brytes Grunnloven ytterlige når man som konsekvens av ytringer på sosiale medier må tåle tollkontrollørens nysgjerrige latexhanske opp hvor sola aldri skinner? -Det hele mens flyet med charterturister letter, og pappa angrer sin frimodige fremtoning på sosiale medier. Kjerring og unger på vei til Gran Canaria, mens pappa blir sittende igjen hjemme med endetarmsrift.
«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale» (Kongeriket Norges Grunnlov, § 100). Dette står svart på hvitt. I et samfunn som allerede sliter med borgere som ikke tør eller gidder å si fra, er det opplagt at ytringsfriheten krenkes gjennom myndigheter som snart overvåker alt du måtte foreta deg. Når ytringer overvåkes, forsvinner også idealistene og ildsjelene som forsøker å opponere frihetsberøvelse og statlig overformynderi. I forlengelsen av dette vil det være naturlig å spørre seg selv: «Er vår frihet et produkt av dem som sto på barrikadene for oss, eller et produkt av passive borgere og nestekjærlige makteliter»?
Kongeriket Norges Grunnlov § 102 sier videre: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon». – Etterleves dette når myndigheter, med lykt og lupe, fråtser i dine familiebilder, dine sommerferieminner og ellers alle dine kommentarer på sosiale medier?

Kanskje bryr du deg ikke om at Grunnloven brytes? Kanskje står du nok en 17.mai og applauderer taler du innerst inne driter i ettersom du tror at dette ikke affiserer deg, all den tid du selv ikke foretar deg noe ulovlig? Vel bekomme. Du er enda fri til å gjøre som du vil. Uavhengig av hvor ignorant du måtte være overfor myndigheter som misbruker din frykt, pakker den inn i sikkerhetsprinsipper og som gjennom din passive holdning gis mandat til å stjele din frihet, så har du kanskje fått med deg at ting allerede er dradd betydelig lenger hos flere av våre selverklærte liberale og demokratiske venner. Ved innreise til USA, vil enhver lovlydig borger måtte kunne forvente at myndigheter krever smarttelefon åpnet ved ankomst. Dette er ingenting sammenlignet med hva kineserne nå har igangsatt. Prosjektet «Sosial Kreditt», påbegynt i 2014, skal etter planen være oppe og gå innen 2020. Dette er total overvåking av landets 1.4 milliarder innbyggere, hvorpå algoritmer vil utarbeide en score hvis blir fullstendig avgjørende for den enkeltes sosiale handlingsrom. Her snakker vi total overvåking. Så teknologisk avansert at den trolig også ville overrasket fortidens skeptiske visjonærer, som Orwell, Huxley, m.fl. Ta deg tid til å lese linken fra Aftenposten (nederst). Om ikke denne vekker ditt ansvarsfraskrivende sinn, gjør ingenting det.

Og til sist: –Jeg driter fullstendig i hvorvidt du velger minste motstands vei gjennom å karakterisere meg som dommedagsprofet. Innerst inne vet du at du lurer deg selv ved en slik tilnærming. Da håper jeg for din del at du har barn, så kognitivt begrenset, at de i fremtiden tror på dine løgner. Barn som tror deg når du påstår at du ingenting kunne gjøre. –At du ikke ante omfanget, og at neste generasjon kjøper din gråtkvalte og hyklerske unnskyldning for deres tapte frihet. En frihet du arvet av dine forfedre, men som du ikke unner egne barn. Mine unger blir ikke så dumme, og derfor prøver jeg enda; uavhengig av hvor håpløst det for øyeblikket virker.

Les/se også:

Kinesere får poeng etter oppførsel. Det avgjør om de får banklån eller sitteplass på toget.
Aftenposten. 7.Januar 2018

<strong>The great British Brexit robbery: how our democracy was hijacked. The Guardian. 7.Mai 2017

How Peter Thiel`s Palantir helped the NSA spy on the whole world. The Intercept. 22. Februar 2017

Hemmelighetsfulle Palantir starter opp i Norge. Digi,no., 14.Februar 2017

Storebror ser deg. Dagbladet, 6.Februar 2018

Terrorbekjempelsens pris. Joakim Hammerlin. 13.Desember 2010

Kongeriket Norges Grunnlov. Lovdata.no

Kommentarer