Onsdag 12. juni! Merk dere datoen. Dette er dagen hvor regjeringen Solberg, på vegne av Generasjon Grådig, med all sannsynlighet oppnår nødvendig stortingsflertall for loven som for alvor sparker bein under kommende generasjoner.

Forenklet innebærer lovforslaget å frata Oljefondet muligheten til å investere i norsk industri og teknologiutvikling. Frp, Høyre, Venstre, KrF, Arbeiderpartiet, og SV vil sørge for dette. Kranglusfantus er en bedagelig faen, som veldig sannsynlig klarer seg uansett. Han er likevel alvorlig bekymret for hva denne loven betyr for kommende generasjoner. Var jeg ungdom i dag, hadde dette provosert meg ut på barrikadene. Beklageligvis skjer nok ingenting. Generasjon Apati, får rett og slett ikke med seg hvilket gigantisk tyveri som foregår like foran nesene deres. Da syns jeg heller ikke synd på dem. Om likes, gaming og Instagram er viktigere enn å engasjere seg i rammebetingelser viktige for egne liv; vel, da kan idiotloven like gjerne komme for mitt vedkomne.

Du tenker kanskje at jeg overdramatiserer. -Beklager ordlyden, men da er du stokk faens dum. For det første skjønner du tvilsomt hva loven i praksis innebærer. For det andre, må du være dønn ukritisk overfor lovforslagets egentlige motiv, og til sist må du være så samfunnspolitisk avstumpet at du ikke vet at det er langt vanskeligere å få lover reversert enn å få dem vedtatt. Skulle du være i tvil om sistnevnte, sjekk statistiske data, og trekk gjerne paralleller til de dødfødte kamper hvorpå man nå prøver å reversere lover relatert kommunesammenslåing, AAP og politireform.

La meg likevel hjelpe ditt uvitne, uengasjerte og, ikke minst, ukritiske sinn.

Loven tar sikte på å frata fremtidige stortingsflertall retten til å diktere oljefondets investeringer i en retning som favoriserer norsk industri, gründervirksomhet og teknologiutvikling. Oljefondets investeringer skal eksplisitt gå utenlands. Altså juridisk formalisere oljefondets etablerte praksis. Dette betyr trolig enda mere penger inn i Big Pharma, mineralutvinning i fattige verden, forbrukselektronikk og programvare nyttig for statlig overvåking, internasjonal våpenindustri og GMO-verstinger, klare til å drepe siste rest av bærekraftig matauke. Oljefondet blir en stat i staten, hvor kommende generasjoners velferd vil avgjøres av oljefondets pengeflyttere; ikke av demokratisk valgte mandater.

Så kommer vi til motiv. Hvorfor er sittende Storting så ivrige etter å få klubbet gjennom dette forslaget? Svaret er enkelt, og tro ikke på noen andre forklaringer du presenteres. Dette er reinspikka grådighet fra en generasjon som mener de har krav på pensjonsforsikring på sparegris, fremfor alternativet som er pensjon finansiert gjennom kontinuerlig verdiskapning. Gjennomsnittsalder for betydelig makt, er i Norge rundt 54 år. -For gjengen på Løvebakken, motivert av å sikre egen alderdom på bekostning av alt og alle, er snittalder 47. En må være helt tett i hodet, om en ikke skjønner hva som her foregår. Pågående bompengestrid, er ett eksempel på hvordan Generasjon Grådig ser sine egeninteresser satt under demokratisk press. Bompengemotstanderes krav er klokkeklart, og krever alle bommer fjernet og utstående fullfinansiert gjennom bruk av oljepenger. At politikere med overlegg spekulerer i å misforstå budskapet, betyr likevel ikke at de på kammerset ikke stresser som bare faen. Gode, gamle Mester Erik, skremmer ingen lenger. Pisken som påstår bygging av infrastruktur som inflasjonsfremmende, er ettertrykkelig avslørt som regelrett skremselspropaganda. Når frykten ikke lenger skremmer folk til ukritisk lydighet, kreves sterkere lut. Og her har vi lovene, forbudene om du vil. 12. juni klubbes det gjennom et vedtak hvor politikere kan skylde mangelfulle investeringer på oljefondets nye «handlingsregel». De knebler demokratiet for å sikre egen alderdom.

Det er nesten så min hevngjerrighet håper på en gigantisk finanskrise, som over natten gjør oljefondet verdiløst. Det ville være til pass for Generasjon Grådig. Hvem skal nå skifte deres demente pissebleier? Med ræva plantet over gebisser, går det omsider opp for dem at grådighet på ett eller annet tidspunkt alltid ender med å bite den grådige i ræva. Da er det for seint. Pengene er borte, og igjen sitter bitre ungdommer som ikke kunne brydd seg mindre om eldreomsorg for generasjonen som satte personlig grådighet foran kommende generasjoners muligheter, fremtidig verdiskapning og grønt skifte.

Var jeg en god far, sendte pågående meg ut på gaten. Var jeg mer enn en opplyst besserwisser, tente jeg fakler og hentet høygafler fra boden. Men jeg er bare en kranglefant. -En kranglefant du bør lytte til, ønsker du eget beste. Herfra blir det opp til deg. Jeg kommer høyst trolig til å klare meg. Hvorvidt samme gjelder for deg, er det kun du som kan svare på.

Kommentarer