Jeg har over lengre tid hatt det vanvittig morsomt på partiets bekostning. -En gjeng upper class anarkister skal likevel ha honnør for å møte «velgeren» direkte. Anbefaler på det sterkeste at man imøtekommer deres utopiske, misforståtte og populistiske idealer på partiets FB-side. I motsetning til andre norske politiske partier stiller mikropartiet opp. Liberalistene møter deg med sine øverste folk; en selvutnevnt intelligentsia, som tror de kan patentere liberalistisk begrepsforståelse, er både imøtekommende og taletrengte. Hvorvidt de kommer nevneverdig bra ut av dette, og kanskje ville kommet bedre ut av å holde klokelig kjeft, må bli opp til den enkelte å avgjøre. En morsom stilstudie av den «moderne» politiker er det like fullt. -Er du politisk engasjert, anbefaler jeg deg absolutt å kaste bort noen minutter på disse oppkomlingene.

Liberalistenes partiprogram kunne noe forenklet blitt erstattet med Kardemommeloven. -Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre hva man vil. Hvem som skal bestemme hva det vil måtte innebære «å være grei og snill» velger Liberalistene derimot ikke å svare på. I konkurranse med en fiktiv Politimester Bastian og en død Torbjørn Egner, er det nærliggende å anta at Liberalistenes partiledelse og selvutnevnte intelligentsia ser seg selv skikket til å danne en moralsk mal til fellesskapets beste. -Elitistisk, autoritært og totalitært? Liberalistene ser det annerledes. De har ingen problemer med å se seg selv som moralens Mekka. At andre tyranner opp gjennom historien har mislyktes med samme maktarroganse, velger Liberalistene konsekvent å ignorere. De klarer bare ikke se den opplagte historiske parallell. De ser seg selv som oppfinnere av den første totalitære ideologi hvis edle idealer ikke lar seg maktpolitisk korrumpere.

Partiet tror på mer til alle. Dette populistiske valgløftet skal praktisk realiseres gjennom avvikling av politiske reguleringer. Liberalistene er overbevist om at mennesket er godt av natur. Sosialister er deres hovedfiende. Paradoksalt nok er Liberalistenes oppfattelse av menneskets natur like sannhetsfjern kommunistenes. De er bare litt uenige om veien til målet. Mens kommunistene tror at grådighet må tvinges ut av mennesket gjennom «likt til alle», tror Liberalistene at fjerning av regulering og «mer til alle» vil resultere i mindre grådighet. De mener at dem med mest er best rustet til å dele med trengende marginaliserte. -Økonomisk ubestridelig. Bare morsomt at det har gått Liberalistene hus forbi at de rikeste allerede har store problemer med tvunget og statsregulert omfordeling. Ignorant for dette, virker det å eksistere en tro på at eliter vil innfinne seg med omfordeling så lenge de selv får diktere hvor personlig overskudd skal fordeles. Grådighetens tidløse mekanisme, hvis tilsier at kontinuerlig merbehov alltid produserer en marginalisert og fattig motpol, virker fullstendig fremmed og ukjent for Liberalistene. Mer til alle er løsningen. Kan man selge populisme tydeligere enn dette?

Liberalistene er tydelige på at parlamentarismen skal til livs. Kort sagt skal mennesket i sin helhet bestemme selv. -Utopisk og fint, men blir noe paradoksalt når partiet ønsker å etablere makt gjennom rådende parlamentariske system. Vi skal altså stole på at Liberalistene, når idealet lar seg realisere, frivillig kutter greinen de selv sitter på. -De vil med andre ord avvikle det system som har bevilget dem makt i utgangspunktet. Spennende.
Eksisterende norsk parlamentarisme ignorerer i dag den blanke stemmen ved valg. Stemmen har null praktisk verdi, og kan kun ses på hyllest til alle man ikke ser verdige sitt mandat. Det ville være nærliggende å tro at Liberalistene, et parti som påberoper seg å fremme individets interesser og frihet, var positive til parlamentarisk samtidstilpasning. Det er de IKKE. Jeg har personlig utfordret Liberalistene flere ganger på akkurat dette punkt. De ønsker IKKE jobbe for endring av eksisterende parlamentarisme system. -En endring hvis ville gi individet økt mulighet til å regulere eget liv er IKKE av deres interesse. Da væpnet revolusjon for deres totalitære samfunnsendring er liberalistisk selvmotsigende, mister partiet all troverdighet. De er populister i fåreklær, og skiller seg overhodet ikke fra den etablerte politiker de iherdig prøver å distansere seg fra.

Oppsummering; derfor skal du IKKE stemme Liberalistene:

Reinspikka populister. Mer til alle fungerer naturligvis ikke.

Falske profeter. Lover individuell frihet uten åpning for parlamentarisk endring som forsterker individets politiske påvirkningskraft.

Upper Class-Anarkister. De tror at elitistisk arvesølv kan betale for kamper et seriøst anarki ville tvunget dem til å kjempe selv.

Opportunistiske pappagutter med oppblåst ego og manglende selvinnsikt. Enhver hvis tror at liberalisme kan la seg partipolitisk manifestere, beviser arroganse, manglende selvinnsikt og forkjærlighet overfor egen moralske fortreffelighet.

Her har du andre etablerte partier du IKKE trenger stemme:Rødt, Frp, SV, Krf, Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og MDG.

Kommentarer